CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Actividades económicas ou profesionais

O operador de toda actividade económica ou profesional ten unha serie de obrigas sinaladas na Lei 26/2007, de responsabilidade medioambiental e no seu Regulamento de desenvolvemento, e que deberá cumprir ante un dano medioambiental ou unha ameaza inminente de dano medioambiental derivado da súa actividade.

Actividade económica ou profesional:

Toda aquéla realizada con ocasión dunha actividade de índole económica, un negocio ou unha empresa, con indenpendencia do seu carácter público ou privado e de que teña ou non fins lucrativosO tipo de responsabilidade medioambiental e as obrigas do operador serán diferentes en función de que a actividade económica ou profesional que desenvolva estea ou non incluida no Anexo III LRM.