CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Garantía financeira obrigatoria “nivel de prioridade 1”: Data Límite 30 de outubro de 2018

Data do evento: 04.09.2018

No BOE do 30 de outubro de 2017 publicouse a "Orde APM/1040/2017, de 23 de outubro, pola que se establece a data a partir da cal será esixible a constitución da garantía financeira obrigatoria para as actividades do anexo III da Lei 26/2007, de 23 de outubro, de Responsabilidade Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridade 1 e 2, mediante Orde ARM/1783/2011, de 22 de xuño, e pola que se modifica o seu anexo".

Polo tanto, aquelas actividades da comunidade autónoma galega clasificadas como "nivel de prioridade I" deberán dispor dunha garantía financeira que lles permita facer fronte á responsabilidade medioambiental inherente á actividade ou actividades que pretendan desenvolver, no prazo de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor da presente orde (30 de outubro de 2018).

 

Subir