CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

MIRAT e Táboa de Baremos do sector da avicultura de posta e de carne e do sector porcino

Data do evento: 01.10.2020

Os MIRAT e as Táboas de Baremo para o sector da  avicultura de posta e de carne para o sector porcino, xa están publicados na sección de responsabilidade medioambiental da páxina web do Ministerio. 

Están dispoñibles no apartado de análise de riscos sectoriais da Dirección Xeral de Calidade  e Avaliación Ambiental do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/analisis-de-riesgos-sectoriales/herramientas.aspx
 
Os operadores de estos sectores que estéan dentro do ámbito de aplicación do Real Decreto Lexislativo 1/2016, de 16 de decembre, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación, teñen a obriga de determinar e no seu caso constituir a garantía financieira prevista na Lei 26/2007, de 23 de outubro, de responsabilidade medioambiental, a partir do 16 de outubro de 2022.
Subir