CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Rexistro telemático CAPCA

O portal REGADE pasa á pagina de GAIA (https://gaia.xunta.es/plataforma)

A partir do 4 de novembro para cumprir as obrigacións de comunicación asociadas á Lei 34/2007 e remitir os controis periódicos dos seus focos atmosféricos deberá acceder cos seus datos de acceso en GAIA, ao apartado de acceso privado e o portal eREGADE.

Rexistro telemático REGADE-CAPCA

Acceso a usuarios:

Recomendacións para Internet Explorer:

  1. A opción "Non gardar as páxinas cifradas en disco" debe estar deshabilitada.
  2. Despois de deshabilitar esta opción, debe borrar a caché de Internet Explorer.

 

 

Contacto/s relacionados