CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Pago das taxas

Se posúen libro de rexistro en formato papel do foco, deberá escanear a primeira folla do libro e introducir dito documento como xustificación do pago da taxa. No caso de rexistrar focos novos, recorde que terá que facer o pago bancario da taxa, 33.06.00, Venda do libro rexistro de contaminantes, instalacións de combustión e rexistro de productores de residuos tóxicos e perigosos. Pique aquí se desexa xerar o documento de pago de taxas.

Consellería deMEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIOCODIGO15
Delegación deSERVIZOS CENTRAISCODIGO13
Servizo deLABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE DE GALICIACODIGO09
Denominación taxaVenda do libro rexistro de contaminantes, instalacións de combustión e rexistro de produtores de residuos tóxicos e perigososCODIGO330600

Tipo ou tarifa  10,22 €