CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Guía interactiva de aplicación do sistema de xestión ambiental EMAS en Pemes

Introdución

A presente "Guía interactiva de aplicación do Regulamento (CE) nº 1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de novembro, relativo á participación voluntaria de organizacións nun sistema comunitario de xestión e auditoría medioambientais (EMAS) e polo que se derogan o Regulamento (CE) nº 176/2001 e as Decisións 2001/681/CE e 2006/193/CE da Comisión, en pequenas e medianas empresas" está pensada como unha ferramenta de traballo que facilite a interpretación e implantación dos requirimentos do Regulamento EMAS nas PEMES.

Na súa elaboración tiveronse en conta os principais problemas que soen aparecer ao afrontar o deseño e implantación dun Sistema de Xestión Medioambiental en base a EMAS e as dificultades inherentes ás pequenas e medianas empresas, polo que se elaborou en soporte electrónico con numerosos exemplos prácticos.

Estrutura xeral

A guía deseñouse de xeito que permite acceder e interrelacionar os distintos requirimentos do EMAS de forma rápida e sinxela.

Para isto a guía estructúrase nos seguintes bloques:

  • Identificación do requirimento, onde se explica de forma máis sinxela qué significa cada un dos requirimentos.
  • Aplicación do requirimento, onde se detalla cómo levar a cabo o requirimento pola empresa, ilustrado con exemplos, ideas e experiencias de outras empresas.
  • Axuda ás PEMES, onde se inclúe toda unha serie de informacións útiles para a aplicación do EMAS nas pequenas e medianas empresas.

Requirimentos do sistema

Ordenadores PC compatibles co navegador web Netscape Navigator ou Internet Explorer. A aplicación está optimizada para a versión 4 do Netscape Navigator ou para a versión 4.0 do Microsoft Internet Explorer, e para unha resolución de 800x600 píxeles e 256 cores. Para a correcta visualización dos contidos do CD é necesario ter instalado no navegador os correspondentes "plugins" de Adobe Acrobat Reader, Flash Player, Shockwave e Quicktime.

Instrucións de uso

O arquivo comprimido (en formato ZIP) contén todo o necesario para executar a aplicación.

Se o desexa, pode gravar os contidos do arquivo (unha vez descomprimido) nun CD, que unha vez insertado no lector executará automáticamente a aplicación. Se isto non ocorrera ou non desexa gravar o CD, ten dúas opcións:

  • Executar o arquivo EMAS05.exe que se atopa no directorio mimam (só entornos Ms.Windows).
  • Abrir co navegador web a páxina EMAS04.htm que se atopa no directorio mimam, dende o que poderá desplazarse aos distintos elementos da aplicación.
Documento/s relacionados
  • Guía de aplicación do EMAS (formato zip) Descargar  (67 MB)