CMATI

|
|
|
Compartir

Lexislación

Lexislación de referencia

  • Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se aproba o regulamento que desenvolve a Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección dos animais domésticos e salvaxes en catividade (DOG núm. 107 do 05.06.1998).

             Modificado por:

 Decreto 111/2010, do 24 de xuño, polo que se modifican diversos decretos en materia de agricultura, formación agraria e conservación da natureza, para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE, relativa aos servizos no mercado interior (DOG núm. 130 do 09.07.2010). Corrección de erros (DOG núm. 147 do 03.08.2010).

Orde do 13 de xullo de 2010 pola que se aproba e se dá publicidade ao modelo de comunicación previa relativa ao inicio do exercicio de actividade nun establecemento veterinario, nun centro dedicado ao acicalamento nunha residencia de animais (DOG núm. 136 do 19.06.2010).

Documento/s relacionados
  • Protexe e coida aos teus amigos. O que tes que saber da norma Descargar