CMATI

|
|
|
Compartir

Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN)

Considérase como zona de especial protección dos valores naturais (ZEPVN) aqueles espazos dos que, polos seus valores ou interese natural, cultural, científico, educativo ou paisaxístico, sexa necesario asegura-la súa conservación e non teñan outra protección específica.

Nestas áreas poderanse seguir levando a cabo de maneira ordenada os usos e as actividades tradicionais que non vulneren os valores protexidos. Para o resto das actuacións, incluíndo a realización de edificacións, será precisa a autorización da Consellería de Medio Ambiente.

 Decláranse como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais os espazos naturais da Rede Natura 2000.

  •  Zonas especias de conservación (ZEC):

Declaradas ZEPVN segundo o Decreto 72/2004, do 2 de abril.

  •  Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA):

Declaradas ZEPVN no Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais. A ZEPA “Pena Trevinca” foi declarada coma ZEPVN no Decreto 131/2008, do 19 de xuño, e a ZEPA “A Limia”, segundo o Decreto 411/2009, do 12 de novembro.