CMATI

|
|
|
Compartir

Documentos en información pública

Neste apartado, que se introduce como elementos de mellora dos mecanismos de transparencia e publicidade das actuacións desta  dirección xeral, se pon a disposición da cidadanía a posibilidade de consultar aqueles documentos referentes a plans, estudos, proxectos e outras actuacións e/ou expedientes xestionados pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural que poidan ser relevantes para o seu interese

 

DOCUMENTOS EN INFORMACIÓN PÚBLICA NA ACTUALIDADE

ACTUACIÓNDOGPRAZODOCUMENTO SOMETIDO A INFORMACIÓN

Proposta de declaración de espazo privado de interese natural (EPIN) da zona denominada “Os lagos de Lousada”: MT818B-1/2017

DOG 6/04/2017

20 días dende o 7/04/2017

Proposta de declaración de espazo natural de interese local (ENIL) da zona denominada “Fraga de Casas Vellas”: MT818A-1/2017

DOG 17/04/2017

20 días dende o 18/04/2017

Inclusión do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia na Lista de Humidais de Importancia Internacional (Convenio de Ramsar)

DOG 13/06/2017

1 mes dende o 14/06/2017

Proposta de declaración de espazo natural de interese local (ENIL) da zona denominada “Illas de San Pedro”: MT818A-1/2017

DOG 28/06/2017

20 días dende o 29/06/2017

Documento de inicio do Plan de Conservación do Monumento Natural do “Souto da Retorta”

DOG 04/08/2017

20 días dende o 05/08/2017

Anuncio sometendo a participación pública o documento base do plan de conservación do espazo natural de interese local (ENIL) “Río Gafos”

DOG 30/10/2017

20 días dende o 31/10/2017

Anuncio sometendo a participación pública o documento base de plan de conservación do espazo natural de interese local (ENIL) Praia América-Panxón

DOG 30/10/2017

20 días dende o 31/10/2017

Participación pública do documento de inicio Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia

DOG 21/11/2017

20 días dende o 22/11/2017

Participación pública do documento de inicio Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural Fragas do Eume

 

20 días dende a publicación no DOGA

Documento de inicio do Plan de Conservación do Monumento Natural da Fraga de Catasós

DOG 14/12/2017

20 días dende o 15/12/2017

Participación pública do documento base do plan de conservación do espazo privado de interese natural (EPIN) “Os lagos de Lousada”

DOG 20/12/2017

20 días dende o 21/12/2017

Participación pública do documento de inicio Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixan

DOG 11/01/2018

20 días dende o 12/01/2018

Participación pública do documento de inicio Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural Monte Aloia

DOG 11/01/2018

20 días dende o 12/01/2018

Participación pública do documento de inicio Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xures

DOG 21/03/2018

20 días dende o 22/03/2018

Proxecto de Decreto polo que se aproba o Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (PNMTIAG)

DOG 23/03/2018

45 días naturais dende o 24/03/2018

Participación pública do documento de inicio Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural Serra da Enciña da Lastra

DOG 13/04/2018

20 días dende o 14/04/2018

Participación pública do documento de inicio Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural O Invernadeiro

DOG 13/04/2018

20 días dende o 14/04/2018

Documento de inicio do Plan de Conservación do Monumento Natural da serra de Pena Corneira

DOG 11/05/2018

20 días dende o 12/05/2018

Información pública do proxecto de Decreto polo que se aproba o Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán.

DOG 26/09/2018

45 días dende o 27/09/2018

Información pública o proxecto de Decreto polo que se aproba o Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural Serra da Enciña da Lastra.

DOG 26/09/2018

45 días dende el 27/09/2018

Información pública o proxecto de Decreto polo que se aproba o Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural O Invernadeiro

DOG 26/09/2018

45 días dende el 27/09/2018

Marco de Acción Prioritaria (MAP) para Natura 2000 en Galicia

DOG 27/09/2018

20 días dende o 28/09/2018

Proposta de declaración de espazo natural de interese local (ENIL) da zona denominada “Brañas de Sada” MT818A-1/2017

DOG 07/11/2018

20 días dende o 08/11/2018

Información pública ó proxecto de Decreto polo que se aproba o Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural do Monte Aloia

DOG 19/11/2018

45 días naturais dende o 20/11/2018

ANUNCIO do 6 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a información pública e audiencia o Proxecto de Decreto polo que se aproba o Plan de conservación do espazo natural de interese local “Os lagos de Lousada”. MT818B-1/2017-PC2017

DOG 22/11/2018

7 días dende o 23/11/2018

ANUNCIO do 6 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a información pública e audiencia o Proxecto de Decreto polo que se aproba o Plan de conservación do espazo natural de interese local “Río Gafos”. MT818A-2/2011-PC2017

DOG 23/11/2018

7 días dende o 24/11/2018

Anuncio sometendo a participación pública o documento base de plan de conservación do espazo natural de interese local (ENIL) “Complexo duna e areal do Vao Baluarte”

DOG 19/12/2018

20 días dende o 20/12/2018

Anuncio sometendo a participación pública o documento base de plan de conservación do espazo natural de interese local (ENIL) “Illas de San Pedro”

DOG 04/01/2019

20 días dende o 05/01/2019

Proposta de declaración de espazo natural de interese local (ENIL) do espazo denominado “Torre de Hércules” MT818A-1/2018

DOG 09/07/2019

20 días dende o 10/07/2019

ANUNCIO do 23 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a información pública o Proxecto de Decreto polo que se aproba o Plan de conservación do espazo natural de interese local “Illas de San Pedro” (Concello da Coruña).

DOG 10/02/2020

15 días dende o 11/02/2020

ANUNCIO do 3 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a participación pública o documento base do Plan de conservación do espazo natural de interese local “Ribeiras do Mero-Barcés”, pertencente ao Concello de Abegondo.

DOG 10/06/2020

20 días dende o 11/06/2020

RESOLUCIÓN do 14 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se somete a información pública o informe proposta sobre a adquisición dun terreo para a execución dunha pasarela peonil sobre o río Eume, dentro do Parque Natural As Fragas do Eume.

DOG 21/07/2020

20 días hábiles dende o 21/07/2020

ANUNCIO do 9 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a información pública e audiencia o proxecto de Decreto polo que se aproba o Plan de conservación do espazo natural de interese local "Complexo Duna e Areal do Vao-Baluarte" (Concello de Vigo)

DOG 23/07/2020

15 días hábiles dende o 24/07/2020

Anuncio sometendo a participación pública a Memoria para a declaración do espazo privado de interese natural(EPIN) “Brañas e fragas do Alto do Gaiteiro”, no Concello de Mesía

DOG 07/12/2020

20 días dende o 08/12/2020

ANUNCIO do 1 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a participación pública o documento base do Plan de conservación do espazo natural de interese local “Río Abelleira“, pertencente ao Concello de Carral

DOG 15/02/2021

20 días hábiles dende o 15/02/2021

Anuncio sometendo a información pública e audiencia aos interesados a declaración do EPIN “Fragas e brañas do Alto do Gaiteiro“ (Concello de Mesía) e se aproban as súas Normas de xestión e de conservación.

DOG 27/12/2021

1 mes dende o 27/12/2021

ANUNCIO do 31 de marzo de 2022 da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a participación pública o documento preliminar do Plan de xestión da reserva da biosfera transfronteiriza Gerês - Xurés

DOG 20/04/2022

1 mes contando desde o 21/04/2022

ANUNCIO do 9 de novembro de 2022 da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a participación pública a memoria inicial do Plan de xestión da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba

DOG 24/11/2022

1 mes contando desde o 25/11/2022

ANUNCIO do 17 de abril de 2022 da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a participación pública a proposta de modificación de límites do monumento natural de Costa de Dexo e a memoria inicial do seu Plan de xestión.

DOG 02/05/2023

1 mes contando desde o 03/05/2023

ANUNCIO do 26 de maio de 2023 da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a participación pública a memoria preliminar do Plan de xestión do monumento natural da serra de Pena Corneira

DOG 09/06/2026

1 mes contando desde o 10/06/2023

ANUNCIO do 11 de xullo de 2023 da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a participación pública a memoria preliminar do Plan de xestión do Monumento Natural A Carballa da Rocha, no concello de Rairiz de Veiga (provincia de Ourense)

DOG 19/07/2023

1 mes contando desde o 20/07/2023

ANUNCIO do 20 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se acorda someter ao procedemento de información pública e audiencia ás persoas interesadas o proxecto de decreto polo que se aproba o plan de xestión do monumento natural de Serra de Pena Corneira, nos concellos de Carballeda de Avia, Leiro e Avión (provincia de Ourense).

DOG 29/09/2023

1 mes contando desde o 30/09/2023

ANUNCIO do 28 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se acorda someter ao procedemento de información pública e audiencia ás persoas interesadas o proxecto de decreto polo que se aproba o plan de xestión da paisaxe protexida de Penedos de Pasarela e Traba, concellos de Laxe e Vimianzo ( provincia da Coruña).

DOG 09/10/2023

1 mes contando desde o 10/10/2023

ANUNCIO do 14 de decembro de 2023, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a participación pública o documento base do Plan de conservación do espazo natural de interese local “Brañas de Sada”, pertencente ao Concello de Sada.

DOG 02/01/2024

1 mes dende o 03/01/2024

ANUNCIO do 4 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a participación pública o documento base do Plan de conservación do espazo natural de interese local “Torre de Hércules”, pertencente ao Concello da Coruña.

DOG 17/04/2024

Un mes dende o 18/04/2024