CMATI

|
|
|
Compartir

O principio de coordinación territorial

A información territorial, infraestrutura básica para o desenvolvemento

Os sistemas de información xeográfica (SIX) son unha ferramenta fundamental para facilitar a coordinación administrativa, pois permiten procesos analíticos complexos que non serían viables sen eles. Para multiplicar a efectividade dos SIX, cómpre desenvolver aplicacións corporativas polivalentes e establecer mecanismos e procesos de captura, tratamento e mantemento da información territorial necesaria, así como divulgar e facilitar a súa utilización polas Administracións, institucións e público en xeral.

Neste sentido desde a Xunta estamos integrando no Instituto de Estudos do Territorio todas as plataformas de acceso e xestión da información territorial, das que a continuación se mostran algunhas delas:

Portal de acceso xeográfico as series 5.000 en PDF

Dende esta plataforma poderá descargar as follas a escala 1:5000 cun simple click das series cartográficas xeradas no "Instituto de Estudos do Territorio" de forma libre e en formatos abertos.

Nesta primeira fase ponse a disposición da cidadanía catro series que abarcan a totalidade do territorio galego en formato PDF. De forma progresiva incorporárase o máximo de información do interese xeral vencellada ao territorio e accesible de forma intuitiva e xeográfica.

 Xeocatálogo de información xeográfica da Xunta de Galicia

É a base de datos centralizada dos metadatos de toda a información xeográfica, servizos e outros recursos que compón o sistema de información corporativo, e por extensión a IDE de Galicia. Esta baseado no modelo de datos NEM (Nucleo de Metadatos Español) conforme á o regulamento de metadatos da directiva INSPIRE e a norma ISO19115.

Esta desenvolvido co programa GeoNetwork, e ademais da base de datos coa información, conta dun cliente web de acceso e consulta, un cliente para a súa administración e un servizo web interoperable conforme á especificacion de OGC chamada CSW.

O xeocatálogo é a peza que ordena e fai accesible a información, e serve para cumprir cos requisitos da lexislación (INSPIRE e LISIGE) en canto aos servizos de localización, que son obrigatorios segundo estas normas.

Xa está en funcionamento a primeira versión deste compoñente baseado nunha solución GeoNetwork: http://xeocatalogo.xunta.es

 Servizos WMS

WMS: Web Map Service:  servizo de visualizacion de mapas, proporciona imaxes de mapas xeorreferenciados ás bases de datos xeoespaciales distribuídas na rede.

Unha solicitude WMS define as capas de información e a área de interese para ser procesado. A resposta á solicitude é unha ou máis imaxes de mapa xeorreferenciado (JPEG, PNG, etc.) que poden mostrarse nas aplicacións SIX de explorador ou de escritorio.

Pode acceder aos servizos dispoñibles nesta url:  http://sitga.xunta.es/sitganet/inicio/servicios.asp

Servicios WFS 

WFS (Web Feature Service): Servizo de descarga, que permite conseguir copias de conxuntos de datos espaciais, ou partes deles e, cando sexa posible, acceder directamente a eles. A descarga realízase en formato *GML (*Geographic *Markup *Language), aínda que a mellor forma de traballar con este servizo é a través das aplicacións *GIS de escritorio

Tal como expresa a Lei 10/1995, do 23 de novembro, o principio de coordinación é un dos fundamentos básicos da ordenación do territorio de Galicia. A coordinación entre as distintas Consellerías e demais organismos da Xunta de Galicia, así como entre a Xunta de Galicia e outras Administracións, institucións e organismos, amósase como un obxectivo prioritario para incrementar a eficiencia e a eficacia das diferentes políticas sectoriais nos diversos ámbitos territoriais.