CMATI

|
|
|
Compartir

Proxectos IET

SERVIZO PARA A HOMOXENIZACIÓN DÁS BASES DE DATOS EXISTENTES DO PROXECTO DE TOPONIMIA DE GALICIA NON MARCO DO PROXECTO 0358_ GEOARPAD_1_E, DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG V A ESPAÑA PORTUGAL

Con este traballo pretendese completar unha base de datos harmonizada e homoxénea de toda a recolleita de información correspondente á primeira fase do Proxecto de Toponimia de Galicia (PTG2018).

Tarefas asignadas:

  • Xeorreferenciación daquelas entidades que quedaron sen localizar
  • Normalización dás bases de datos
  • Asociación dás entidades a estas bases
  • Incorporación a unha única base de toda a información do proxecto.

Ou resultado é imprescindible para:

  • Homoxeneizar vos datos que foron recollidos dentro do PTG entre vos anos 2000 e 2011.
  • Integralos posteriormente cos procedentes dá ferramenta da cartografía colaborativa que se está a desenvolver pola AMTEGA (DOG 24 de Outubro de 2017) .

SERVIZO PARA A ELABORACIÓN DUNHA BASE DE DATOS DE HIDROTOPÓNIMOS DE GALICIA NON MARCO DO PROXECTO 0358_ GEOARPAD_1_E, APROBADO NON ÁMBITO DO PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA – PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020.

A elaboración dunha base de datos xeorreferenciada de hidrotopónimos adaptada ao modelo de datos “ IGR- HI” redactado conforme ás normas de execución dá normativa INSPIRE ( Infraestructure for Spatial Information in Europe).

SERVIZO CONSISTENTE NA REVISIÓN DO NOMENCLÁTOR XEOGRÁFICO BÁSICO DE ESPAÑA E A ELABORACIÓN DO NOMENCLÁTOR XEOGRÁFICO BÁSICO DE GALICIA NON MARCO DO PROXECTO 0358_ GEOARPAD_1_E, APROBADO NON ÁMBITO DO PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 (expediente 17/2020 CM)

Revisión dá información do Nomenclátor Xeográfico Básico de España correspondente a Galicia e elaboración do Nomenclátor Xeográfico de Galicia ( NXG).

SERVIZO CONSISTENTE NA XEORREFERENCIACIÓN E CATALOGACIÓN DE CARTOGRAFÍA HISTÓRICA PARA A CARTOTECA HISTÓRICA DIXITAL DE GALICIA.

Procedemento de inventario, dixitalización, xeorreferenciación de cartografía histórica proveniente de distintos organismos da Xunta de Galicia e que vai servir de base para alimentar a Cartoteca de Galicia.

Galicia Nomeada:

Web: https://galicianomeada.xunta.gal/sixtop/inicio

Teléfono: 981 541 755

Correo electrónico : secretaria.iet@xunta.gal

Ligazon/s relacionadas
Contacto/s relacionados