CMATI

|
|
|
Compartir

Informe nº1 do PSST

O Plan de seguimento das Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia e da sustentabilidade territorial (Decreto 176/2013, de 21 de novembro) establece unha metodoloxía de traballo e un procedemento cos órganos implicados, co obxecto de dar a coñecer periodicamente información contrastada que permita facer unha prospectiva e así poder manter ou corrixir o rumbo das políticas e actuacións na Comunidade Autónoma de acordo cos obxectivos formulados nas DOT.

Cos resultados conseguidos elabórase un Informe de Seguimento, que é aprobado pola Comisión de Seguimento; este Informe estrutúrase en:

I. Memoria-exposición do traballo desenvolvido

 1. O proceso da posta en marcha
 2. Metodoloxía do traballo
 3. Contextualización no marco das operacións estatísticas

II. Avaliación das ferramentas

 1. Proposta inicial      
 2. Indicadores de desenvolvemento e implantación (IDI)
 3. Indicadores de sustentabilidade territorial (IST)
 4. Enquisa de percepción territorial e urbanística (EPTU)

III. Conclusión

IV. Anexos

Anexo I        Determinacións e obxectivos/Indicadores

Anexo II       Indicadores de Desenvolvemento e Implantación (IDI)

Anexo III       Indicadores de Sustentabilidade Territorial (IST)

Anexo IV      Enquisa de Percepción Territorial e Urbanística (EPTU)

Anexo V       Xestións dos Grupos Técnicos de Traballo (GTT)

Documento/s relacionados
 • Decreto 176/2013, do 21 de novembro, polo que se aproba o Plan de seguimento das Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia e da sustentabilidade territorial (formato PDF) Descargar  (852 KB)
 • Informe PSST MEMORIA EXPOSICION (formato PDF) Descargar  (6.562 KB)
 • Informe PSST AVALIACION FERRAMENTAS (formato PDF) Descargar  (6.559 KB)
 • Informe PSST CONCLUSION (formato PDF) Descargar  (6.197 KB)
 • ANEXO I Determinaciones objetivos indicadores (formato PDF) Descargar  (1.347 KB)
 • ANEXO IV Enquisa EPTU (formato PDF) Descargar  (1.388 KB)
 • ANEXO V Xestion GTT (formato PDF) Descargar  (974 KB)