CMATI

|
|
|
Compartir

Contas Anuais

Ao Consello Reitor do Instituto de Estudos do Territorio, de conformidade co disposto no artigo 20 e) dos seus estatutos, aprobados polo Decreto 244/2011, do 29 de decembro, correspóndelle a aprobación das contas anuais.

Documento/s relacionados