CMATI

|
|
|
Compartir

Documentos en información pública

Neste apartado, que se introduce como elementos de mellora dos mecanismos de transparencia e publicidade das actuacións desta  dirección xeral, se pon a disposición da cidadanía a posibilidade de consultar aqueles documentos referentes a plans, estudos, proxectos e outras actuacións e/ou expedientes xestionados pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático que poidan ser relevantes para o seu interese

 

DOCUMENTOS EN INFORMACIÓN PÚBLICA NA ACTUALIDADE

ACTUACIÓNDOGPRAZODOCUMENTO SOMETIDO A INFORMACIÓNALEGACIÓNS

Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050 (EGCCE2050)

DOG 15/03/2019

Do 16 de marzo ao 15 de abril (ambos inclusive)

Prazo rematado