CMATI

|
|
|
Compartir

Documentos en información pública

Neste apartado, que se introduce como elementos de mellora dos mecanismos de transparencia e publicidade das actuacións desta  dirección xeral, se pon a disposición da cidadanía a posibilidade de consultar aqueles documentos referentes a plans, estudos, proxectos e outras actuacións e/ou expedientes xestionados pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático que poidan ser relevantes para o seu interese

 

DOCUMENTOS EN INFORMACIÓN PÚBLICA NA ACTUALIDADE

ACTUACIÓNDOGPRAZODOCUMENTACIÓN SOMETIDA A INFORMACIÓNALEGACIÓNS

Solicitude de exclusión do réxime de comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro de instalacions de pequeño tamaño

02/07/2019

3 meses dende o día seguinte da publicación do anuncio no DOG

Enviar a: cambio.climatico@xunta.gal