CMATI

|
|
|
Compartir

Proxectos en información pública

A fin de facilitar o acceso á documentación, relaciónanse a continuación os expedientes en fase de información pública, segundo o establecido no artigo 16 do Real Decreto Lexislativo 1/2016, de 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación:

 • 2018-IPPC-M-121
  Información pública da documentación para a revisión da autorización ambiental integrada da planta de fabricación de taboleiros de fibra de madeira e derivados de Rábade e Begonte (Lugo)
 • 2018-IPPC-I-85
  Información pública do estudo de impacto ambiental e da solicitude de autorización ambiental integrada para a ampliación da explotación porcina de cebo en Zas de Rei de Javier Vázquez Franco, no concello de Melide, (A Coruña)
 • 2019-IPPC-M-29
  Información pública da documentación de revisión da autorización ambiental integrada da industria de fabricación de taboleiro aglomerado de Tableros Hispanos, SLU, (Lugo)
 • 2019-IPPC-I-21
  Solicitude de autorización ambiental integrada e o estudo de impacto ambiental para a planta de elaboración, preparados de produtos do mar que Pescanova España, SLU, Concello de Arteixo, A Coruña
  Nova instalación
 • 2017-IPPC-I-132
  Solicitude de autorización ambiental integrada para o centro de tratamento de residuos que Recuperaciones Ecolex, SL, posúe no concello de Padrón, provincia da Coruña
  Nova instalación
Subir