CMATI

|
|
|
Compartir

Proxectos en información pública

A fin de facilitar o acceso á documentación, relaciónanse a continuación os expedientes en fase de información pública, segundo o establecido no artigo 16 do Real Decreto Lexislativo 1/2016, de 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación:

 • 2018-IPPC-I-36
  Estudio de impacto ambiental e solicitude de autorización ambiental integrada presentados por Hermanos Quintás Pozos SC, para a ampliación dunha explotación avícola de polos de ceba en Parada de Outeiro, no concello de Vilar de Santos (Ourense)
  Nova instalación
 • 2018-IPPC-M-76
  Estudio de impacto ambiental e solicitude de modificación substancial da autorización ambiental integrada outorgada a Daorje Medioambiente, SAU para o vertedoiro de residuos non perigosos que posúe no concello de Cerceda (A Coruña)
  Modificación
 • 2018-IPPC-M-94
  Solicitude de modificación substancial da autorización ambiental integrada outorgada a Gestora de Subproductos de Galicia, SL, para a planta de tratamento de subprodutos cárnicos que posúe no concello de Cerceda (A Coruña)

  Modificación
Subir