CMATI

|
|
|
Compartir

Proxectos en información pública

A fin de facilitar o acceso á documentación, relaciónanse a continuación os expedientes en fase de información pública, segundo o establecido no artigo 16 do Real Decreto Lexislativo 1/2016, de 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación:

 • 2019-IPPC-M-55
  Documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Aviporto, SL, para unha granxa de polos de ceba e planta de fabricación de fertilizante no concello de Portomarín (Lugo)
 • 2019-IPPC-M-122
  Documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Avipor Silleda, SL para unha explotación industrial porcina tipo mixto e unha explotación avícola de galiñas de posta para consumo, situadas no lugar de Gumarín, parroquia de Saídres, concello de Silleda
 • 2018-IPPC-M-109
  Documentación para a revisión da autorización ambiental integrada da planta de xestión de residuos que Proteción Medio Ambiental, SL posúe no concello de Laracha (A Coruña)
 • 2018-IPPC-M-100
  Documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Foresa, Industrias Químicas del Noroeste, SA, para unha fábrica de produción de formaldehido e colas no concello de Caldas de Reis (Pontevedra)
 • 2019-IPPC-M-155
  Revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Excorrigal, SL, para unha granxa de porcas reprodutoras en Teo (A Coruña)
Subir