CMATI

|
|
|
Compartir

Proxectos en información pública

A fin de facilitar o acceso á documentación, relaciónanse a continuación os expedientes en fase de información pública, segundo o establecido no artigo 16 do Real Decreto Lexislativo 1/2016, de 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación:

 • 2018-IPPC-M-136
  Solicitude de modificación da autorización ambiental integrada e estudo de impacto ambiental para unha nova actividade de xestión de residuos non perigosos na planta de produción de leite que Tegestacin, SLU posúe no concello de Outeiro de Rei (Lugo)
  Modificación
 • 2018-IPPC-M-97
  Modificación substancial e revisión da autorización ambiental integrada para a planta de tratamento e valorización de residuos de Codisoil, SA, no Concello de Marín, provincia de Pontevedra
  Modificación
 • 2018-IPPC-I-75
  Estudo de impacto ambiental e documentación de solicitude de autorización ambiental integrada presentados por Granxa Avícola O Viso, SL para a ampliación dunha explotación de galiñas de posta en gaiolas e galiñas campeiras en Dombodán, no concello de Arzúa (A Coruña)
  Nova instalación
 • 2017-IPPC-M-128
  Estudo de impacto ambiental e documentación de solicitude de modificación substancial da autorización ambiental integrada outorgada a Avícola Casás, SC para a ampliación da explotación avícola de polos de ceba nas Covas-Goberno, no concello de Castro de Rei (Lugo)
  Modificación
 • 2018-IPPC-M-29
  Documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Showa Denko Carbon Spain, SA para a súa planta de grafito para electrodos situada no concello da Coruña (A Coruña)
Subir