CMATI

|
|
|
Compartir

Proxectos en información pública

A fin de facilitar o acceso á documentación, relaciónanse a continuación os expedientes en fase de información pública, segundo o establecido no artigo 16 do Real Decreto Lexislativo 1/2016, de 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación:

 • 2018-IPPC-I-20
  Solicitude de autorización ambiental integrada presentada por Vilgar SC, para a ampliación dunha explotación avícola de polos de ceba en Outeiro-Escuadro, no concello de Silleda (Pontevedra).
  Nova instalación
 • 2017-IPPC-I-38
  Solicitude de autorización ambiental integrada presentada por Ahora Granxa de Sara, SC, para unha explotación porcina de ceba para 4.174 animais en Ponte Frollais, no
  concello de Sarria, provincia de Lugo
  Nova instalación
Subir