CMATI

|
|
|
Compartir

Proxectos en información pública

A fin de facilitar o acceso á documentación, relaciónanse a continuación os expedientes en fase de información pública, segundo o establecido no artigo 16 do Real Decreto Lexislativo 1/2016, de 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación:

 • 2022-IPPC-M-141
  Estudo de impacto ambiental e solicitude de modificación substancial da autorización ambiental integrada co número de rexistro 2006/0362_NAA/IPPC_105, outorgada a Extrusionados Galicia, S.A. e Extrugasa Transformación, S.A. para o complexo industrial de tratamento e produción de perfís de aluminio situado no concello de Valga (Pontevedra)
  Modificación
 • 2022-IPPC-I-96
  Estudo de impacto ambiental e solicitude de autorización ambiental integrada para a instalación industrial de produción de materias primas circulares de Valogreene Recinor, SL, no concello das Somozas (A Coruña)
  Nova instalación
 • 2020-IPPC-M-99
   Documentación para a revisión da autorización ambiental integrada para a fábrica de elaboración de pensos de Aira, S.C.G., no concello de Taboada, provicia de Lugo.
  Modificación
 • 2021-IPPC-M-103
  Estudo de impacto ambiental e solicitude de modificación substancial da autorización ambiental integrada para o vertedoiro de residuos de Bander Residuos, SLU, no concello de Silleda, provincia de Pontevedra
  Modificación
Subir