CMATI

|
|
|
Compartir

Proxectos en información pública

A fin de facilitar o acceso á documentación, relaciónanse a continuación os expedientes en fase de información pública, segundo o establecido no artigo 16 do Real Decreto Lexislativo 1/2016, de 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación:

 • 2020-IPPC-M-52
  Revisión da autorización ambiental integrada para o centro de tratamento de residuos de Somozas Valorización de Lodos-Biogás, SL (Sologas), no concello das Somozas, provincia da Coruña
 • 2020-IPPC-M-13
  Revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Biocompost de Lugo, SL, para a planta de valorización de residuos non perigosos para a fabricación de compost, no concello de Cospeito (Lugo)
 • 2021-IPPC-I-62
  Documentación para someter a información pública o estudo de impacto ambiental e a autorización ambiental integrada para a planta de fabricación de cervexa de Hijos de Rivera, SAU en Morás, Arteixo (A Coruña).
  Nova instalación
Subir