CMATI

|
|
|
Compartir

Proxectos en información pública

A fin de facilitar o acceso á documentación, relaciónanse a continuación os expedientes en fase de información pública, segundo o establecido no artigo 16 do Real Decreto Lexislativo 1/2016, de 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación:

 • 2018-IPPC-M-107
  Documentación para a revisión da autorización ambiental integrada da planta de fabricación de formaldehído, colas e resinas e xestión de residuos hidrocarburados.
 • 2019-IPPC-I-19
  Estudo de impacto ambiental e documentación de solicitude de autorización ambiental integrada para a ampliación dunha explotación porcina de ceba situada entre as parroquias da Portela, no concello de Rodeiro (Pontevedra) e do Monte, no concello de Chantada (Lugo). Titular: María del Carmen Mazaira Bardelás

  Nova instalación
 • 2017-IPPC-I-127
  Estudo de impacto ambiental e documentación de solicitude de autorización ambiental integrada presentados por Ganadería Federico, SC, para o proxecto de ampliación dunha explotación porcina de cebo, situado no lugar de Pazos, concello de Rodeiro (Pontevedra)
  Nova instalación
Subir