CMATI

|
|
|
Compartir

Proxectos en información pública

A fin de facilitar o acceso á documentación, relaciónanse a continuación os expedientes en fase de información pública, segundo o establecido no artigo 16 do Real Decreto Lexislativo 1/2016, de 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación:

 • 2018-IPPC-M-22
  Documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Ferroatlántica, SA, para a súa planta de ferroaliaxes situada no concello de Cee
 • 2018-IPPC-M-114
  Revisión da autorización ambiental integrada para a planta de tratamento de residuos Marpol tipo B, Marpol tipo C e aceites usados e almacenamento de residuos hidrocarburados de Ingaroil, SLU, no concello das Somozas, provincia da Coruña
 • 2019-IPPC-M-166
  Solicitude de modificación da autorización ambiental integrada e estudo de impacto ambiental para a ampliación da estación depuradora de augas residuais da fábrica de queixo de Queserías Entrepinares, SLU, no concello de Vilalba (Lugo)

  Modificación
 • 2018-IPPC-M-108
  Centro de transferencia de aceites usados, residuos de hidrocarburos e residuos industriais.
 • 2018-IPPC-M-64
  Documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Endesa Generación, SA, para a súa central térmica de ciclo combinado no concello das Pontes de García Rodríguez
Subir