CMATI

|
|
|
Compartir

Proxectos en información pública

A fin de facilitar o acceso á documentación, relaciónanse a continuación os expedientes en fase de información pública, segundo o establecido no artigo 16 do Real Decreto Lexislativo 1/2016, de 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación:

 • 2019-IPPC-M-175
  Revisión da autorización ambiental integrada outorgada a A Moa, SC, para unha granxa de polos de engorda no concello de Baltar, Ourense
 • 2018-IPPC-M-116
  Solicitude de modificación da autorización ambiental integrada e estudo de impacto ambiental para a ampliación, a adecuación e a mellora de explotación do vaso número 2 do complexo xestor de residuos inertes e non perigosos, titular Xilo Galicia, SL, localización concello das Somozas (A Coruña)
  Modificación
 • 2019-IPPC-M-67
  Revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Jaime Opazo Blanco y Otros, SC, para unha explotación porcina de ceba de porcos situada en Parada de Ribeira, no concello de Xinzo de Limia (Ourense)
 • 2019-IPPC-M-197
  Revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Galiza Verde, SL, para a planta de valorización e almacenamento de residuos perigosos e non perigosos que se localiza no parque empresarial de Pazos, concello de Padrón (A Coruña)
 • 2019-IPPC-M-198
  Revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Safety Kleen España, SA, para o centro de transferencia de residuos (CTR) situado no Polígono Industrial do Tambre, concello de Santiago de Compostela
Subir