CMATI

|
|
|
Compartir

Documento de inicio

Os proxectos que se someten ao procedemento de avaliación do impacto ambiental ordinaria deberán incluír no documento de inicio, como mínimo, a seguinte información (artigo 34.2 da Lei 21/2013)):

  • Definición, características e localización do proxecto
  • Principais alternativas que se consideran e análise dos potenciais impactos de cada unha delas.
  • Diagnóstico territorial e do medio ambiente afectado polo proxecto.

 

Nota: Cando se trate do proxecto dunha explotación gandeira no documento de inicio deberase especificar o cálculo da súa capacidade (número máximo de prazas), segundo o indicado na Guía para o cálculo da capacidade das instalacións de gandería intensiva. Para saber máis pinche nesta ligazón.