CMATI

|
|
|
Compartir

A onde dirixirse

O órgano administrativo responsable de tramitar o procedemento de incidencia ambiental é o Servizo provincial de Calidade e Avaliación Ambiental da xefatura territorial da Consellería de Medio Ambiente correspondente á provincia na que se pretende desenvolver a actividade. Os datos de contacto son os seguintes:

CMATI – Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental
Rúa Vicente Ferrer, 2 – 5º andar (novos ministerios)
15008 A Coruña
Tel: 981 184 468 / 981 184 447

CMATI - Xefatura Territorial de Lugo
Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental
Ronda da Muralla, 70
27071 Lugo
Tel: 982 294 889 / 982 294 592

CMATI - Xefatura Territorial de Ourense
Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental
Rúa do Paseo, 18
32003 Ourense
Tel: 988 386 142

CMATI - Xefatura Territorial de Pontevedra
Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental
Rúa Fernández Ladreda, 43
36003 Pontevedra
Tel: 986 805 389 / 986 805 386
 

 

Contacto/s relacionados