CMATI

|
|
|
Compartir

Axudas e subvencións

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 2014

Orde do 23 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras apra a concesión de axudas ás pemes para o financiamento de actuacións destinadas á prevención, protección, mellora e coñecemento ambiental, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007 - 2013, ao tempo que se fai pública a súa convocatoria para o ano 2014.

Bases reguladoras e convocatoria

Corrección de erros

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIAS 2013

Orde do 1 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas ás pemes para o financiamento de actuacións destinadas á prevención, protección, mellora e coñecemento ambiental, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se fai pública a súa convocatoria para o ano 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Bases reguladoras e convocatoria  
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Ampliación orzamentaria 

   

  Orde do 8 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas destinadas a favorecer os investimentos en materia ambiental por parte de entidades sen ánimo de lucro que realicen actividades económicas, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se fai pública a súa convocatoria para o ano 2013.

  CONVOCATORIA 2012

  Orde do 10 de abril de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas ás pemes para o financiamento de actuacións destinadas á prevención, protección, mellora e coñecemento ambiental, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, ao tempo que se fai pública a súa convocatoria para o ano 2012. Finalizado o prazo para a presentación de solicitudes.

   

  CONVOCATORIAS 2011

  Orde do 29 de decembro de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas ás pemes para o financiamento de actuacións destinadas á prevención, protección, mellora e coñecemento ambiental, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, ao tempo que se fai pública a súa convocatoria para o ano 2011. Finalizado o prazo para a presentación de solicitudes.

  Orde do 29 de decembro de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de proxectos en materia de xestión de residuos, ao tempo que se fai pública a súa convocatoria para o ano 2011, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013. Finalizado o prazo para a presentación de solicitudes

  CONVOCATORIAS 2010

  Orde do 22 de xullo de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de proxectos en materia de xestión de residuos, mitigación ou adaptación ao cambio climático, implantación e mantemento no sistema comunitario de xestión e auditoría ambientais (EMAS), así como outras actuacións de carácter ambiental, e se fai pública a súa convocatoria para o ano 2010. Finalizado o prazo para a presentación de solicitudes.

  Orde do 15 de xullo de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas ás pemes para o financiamento de actuacións destinadas á prevención, protección, mellora e coñecemento ambiental e se fai pública a súa convocatoria para os anos 2010 e 2011, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013. Finalizado o prazo para a presentación de solicitudes.

  Orde do 14 de maio de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a fundacións, asociacións e outras entidades ou institucións sen ánimo de lucro para o financiamento de proxectos en materia de xestión de residuos, mitigación ou adaptación ao cambio climático e implantación e mantemento no sistema comunitario de xestión e auditoría ambientais (EMAS), ao tempo que se fai pública a súa convocatoria para os anos 2010 e 2011. Finalizado o prazo para a presentación de solicitudes.