CMATI

|
|
|
Compartir

Composición

PRESIDENCIA

 • Dona Ethel Vázquez Mourelle, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

VICEPRESIDENCIA

 • Dona Rosa María Quintana Carballo, conselleira do Medio Rural e do Mar.

SECRETARÍA

 • Dona María José Echevarría Moreno, subdirectora xeral de Coordinación Ambiental.

VOGAIS EN REPRESENTACIÓN DA XUNTA DE GALICIA

 • D. Jesús María Gamallo Aller, Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE.
 • Dª. María Encarnación Rivas Díaz, Secretaria Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.
 • D. Justo de Benito Basanta, Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental.
 • D. Manuel Borobio Sanchíz, Instituto de Estudos do Territorio.
 • Dª. Verónica Tellado Barcia, Dirección Xeral de Conservación da Natureza.
 • D. Gonzalo Mosqueira Martínez, Augas de Galicia.
 • D. Ángel Bernardo Tahoces, Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas.
 • Dª. Sonia Martínez Arca, Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública.
 • D.ª Coro Piñeiro Vázquez, Secretaría Xeral de Política Social.
 • D. Tomás Fernández-Couto Juanas, Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes.
 • D. Juan Carlos Maneiro Cadillo, Consellería do Medio Rural e do Mar.
 • D. Manuel Corredoira López, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.
 • Dª. Carme Bouso Montero, Dirección Xeral deTraballo e Economía Social.

INSTITUCIÓNS E ORGANIZACIÓNS AMBIENTAIS, ECONÓMICAS E SOCIAIS REPRESENTADAS

 • Comisións Obreiras de Galicia.
 • Unión Xeral de Traballadores Galicia.
 • Central Sindical Independente e de Funcionarios.
 • Confederación Intersindical Galega.
 • Confederación de Empresarios de Galicia.
 • Federación Ecoloxista Galega.
 • Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia.
 • Sociedade Galega de Historia Natural.
 • Asociación Turmalina de Actividades Bioculturais.
 • Consello da Xuventude de Galicia.
 • Sociedade Galega de Educación Ambiental.
 • Confederación Galega de Asociacións Veciñais.
 • Consello Galego de Consumidores e Usuarios.
 • Universidade de Santiago de Compostela.
 • Universidade de Vigo.
 • Universidade da Coruña.
 • Federación Galega de Municipios e Provincias (4 vogais).
 • Sindicato Unións Agrarias - UPA.
 • Asociación de Xóvenes Agricultores de Galicia.
 • Sindicato Labrego Galego.
 • Federación Galega de Confrarías de Pescadores .