CMATI

|
|
|
Compartir

Composición

PRESIDENCIA

 • Persoa titular da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

VICEPRESIDENCIA

 • Persoa titular da Consellería do Medio Rural

SECRETARÍA

 • Persoa titular da Subdirección Xeral de Coordinación Ambiental

VOGAIS EN REPRESENTACIÓN DA XUNTA DE GALICIA. Persoas titulares dos seguintes órganos superiores, de goberno ou dirección:

 • Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea
 • Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
 • Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático
 • Instituto de Estudos do Territorio
 • Dirección Xeral de Patrimonio Natural
 • Augas de Galicia
 • Dirección Xeral de Enerxía e Minas
 • Dirección Xeral de Saúde Pública
 • Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
 • Director Xeral de Defensa do Monte
 • Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica
 • Dirección Xeral de Educación, F. Profesional e Innovación Educativa
 • Secretaría Xeral de Emprego

VOGALÍAS EN REPRESENTACIÓN DAS INSTITUCIÓNS E ORGANIZACIÓNS AMBIENTAIS, ECONÓMICAS E SOCIAIS

 • Comisións Obreiras de Galicia
 • Unión Xeral de Traballadores Galicia
 • Central Sindical Independente e de Funcionarios
 • Confederación Intersindical Galega
 • Confederación de Empresarios de Galicia
 • Federación Ecoloxista Galega
 • Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia
 • Sociedade Galega de Historia Natural
 • Asociación Turmalina de Actividades Bioculturales
 • Sociedade Galega de Educación Ambiental
 • Confederación Galega de Asociacións Veciñais
 • Consello Galego de Consumidores e Usuarios
 • Universidade de Santiago de Compostela
 • Universidade de Vigo
 • Universidade da Coruña
 • Federación Galega de Municipios e Provincias
 • Unións Agrarias
 • Asociación Agraria de Galicia
 • Sindicato Labrego Galego
 • Federación Galega de Confrarías de Pescadores