CMATI

|
|
|
Compartir

Obxectivos e regulamento

O Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible é un órgano colexiado de participación, consulta e asesoramento da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Un dos principais obxectivos deste consello é conducir a sociedade pola senda do desenvolvemento sostible, adquirindo no seu seo un compromiso coa sociedade galega de hoxe e de mañá.

Composición

O Consello Galego de Medio Ambiente e do Desenvolvemento Sostible está integrado por una amplo abano de representantes da Administración, da sociedade e da comunidades científica, e están presentes axentes económicos, sociais e medioambientais.