CMATI

|
|
|
Compartir

Lexislación europea

Con elas preténdese establecer un enfoque común para a análise do ruído nos Estados membros así como as ferramentas a empregar co fin de evitar, prever e reducir os efectos nocivos e molestias da exposición ao ruído ambiental; por medio da elaboración de Mapas de Ruído e Plans de Acción.