CMATI

|
|
|
Compartir

Obxectivos de calidade e valores límite

Segundo a lexislación os valores permitidos de ruído e vibracións son os que se indican a continuación:

Obxectivos de Calidade

niveis sonoros

niveis sonoros

niveis sonoros

niveis sonoros

niveis sonoros

niveis sonoros

niveis sonoros

niveis sonoros

Emisores Acústicos. Valores Límites de Inmisión

niveis sonoros

niveis sonoros

niveis sonoros

niveis sonoros