CMATI

|
|
|
Compartir

Rexistro galego de emisións REGADE

A Xunta de Galicia puxo en marcha dende a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ferramentas avanzadas de información, tales como os rexistros electrónicos a través da internet e a consulta de bases de datos de información ambiental.

O obxectivo último destes rexistros electrónicos oriéntase a axilizar o intercambio de información e o procesado e depuración de datos de calidade contrastada, subministrar de xeito áxil a información validada ao público e establecer a base dun sistema de comparación e mellora entre as actividades instaladas en Galicia.

Este Rexistro englobará todo o fluxo de información e o control das emisións encamiñadas ao cumprimento da normativa ambiental das instalacións da nosa comunidade.

Contacto/s relacionados
 • Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia :
  emisions-aire.lmag@xunta.es
  Torres Quevedo 3-5, Polígono da Grela
  15008 - A Coruña
  Teléfono: 881 881 600
  Fax: 881 881 618