CMATI

|
|
|
Compartir

Rexistro galego de emisores COV

É o sistema a través do cal os titulares das instalacións comprendidas no ámbito de aplicación do Real Decreto 117/2003 rexistran unha serie de datos necesarios para que a Administración Ambiental poda comprobar o cumprimento das obligacións establecidas por dita normativa.

As instalacións afectadas polo Real Decreto 117/2003 son aquelas nas que se desenrole algunha das actividades enumeradas no seu anexo I (tendo en conta a modificación que se establece sobre o punto 12 de dito anexo mediante a disposición final primeira do Real Decreto 227/2006), e ademais o fagan superando o umbral de consumo de disolvente orgánico establecido no seu anexo II, tal e como se indica no seguinte fluxograma:

Imaxe que describe o procedemento do rexistro

 

Documento/s relacionados
  • Tríptico COV (formato PDF) Descargar  (207 KB)
  • Guía técnica de interpretación dos criterios de aplicación dos anexos I e II do Real Decreto 117/2003 (formato PDF) Descargar  (792 KB)
  • Manual para o rexistro das instalacións con emisión de Compostos Orgánicos Volátiles (COV). Real Decreto 117/2003. Galego (formato PDF) Descargar
  • Manual para o rexistro das instalacións con emisión de Compostos Orgánicos Volátiles (COV). Real Decreto 117/2003. Castelán (formato PDF) Descargar
  • Manual para o rexistro das instalacións con emisión de Compostos Orgánicos Volátiles (COV). Real Decreto 117/2003. Inglés (formato PDF) Descargar
Contacto/s relacionados