CMATI

|
|
|
Compartir

O EMAS: Información e tramitación de solicitudes

EMAS é o Sistema Comunitario de Xestión e Auditoría Medioambientais, regulado polo Regulamento (CE) nº 1221/2009, que se atopa á disposición das organizacións que, de forma voluntaria, desexen avaliar e mellorar o seu rendemento medioambiental. Calquera organización, ou alomenos aqueles centros de traballo con unha maior incidencia ambiental, do sector público ou privado pode rexistrarse neste sistema. Un dos obxetivos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras é o fomento da adhesión a EMAS das pequenas e medianas empresas. A adhesión a EMAS dun centro reporta interesantes beneficios como son:

  • Xestión medioambiental de calidade.
  • Maior credibilidade.
  • Incentivación do persoal e mellora da dinámica de equipo.
  • Maior concienciación do persoal.
  • Mellora da imaxen da empresa.
  • Reducción dos custos e do número de normas.
  • Novas oportunidades comerciais.
  • Maior confianza dos clientes.
  • Mellora das relacións cos clientes, a comunidade local e os reguladores.

O órgano competente para a adhesión de centros productivos de calquera sector ó Sistema Comunitario de Xestión e Auditoría Medioambientais é a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático. O formulario de solicitude/renovación pode descargalo do enlace ao documento que aparece máis abaixo, ou dende a sede electrónica da Xunta de Galicia mediante o procedemento: MT970A.

 

 

Documento/s relacionados
  • Anexo I de solicitude/renovación no rexistro EMAS Descargar
Contacto/s relacionados