CMATI

|
|
|
Compartir

Estrutura organizativa da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo estrutúrase conforme o establecido no Decreto 44/2012, do 19 de xaneiro, polo cal se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. organigrama da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Documento/s relacionados
  • Decreto 316/2009, do 4 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (formato PDF) Descargar  (109 KB)
  • Decreto 449/2009, do 23 de decembro, polo que se modifica o Decreto 316/2009, do 4 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (formato PDF) Descargar  (35 KB)
  • Decreto 44/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (formato PDF) Descargar  (739 KB)
  • Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia (formato PDF) Descargar