CMATI

|
|
|
Compartir

Orde de subvencións complementarias do 2010

Orde de 29 de xullo de 2010 pola que se regula a concesión de subvencións complementarias ás xa concedidas aos concellos de Galicia para a adaptación do Plan xeral de ordenación municipal á Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural.

Documento/s relacionados
  • Orde do ano 2010 (formato PDF) Descargar
  • Prescripcións técnicas. Plan Xeral de Ordenación Municipal (formato PDF) Descargar  (217 KB)
  • Prescripcións técnicas. Plan Especial de Protección (formato PDF) Descargar  (174 KB)