CMATI

|
|
|
Compartir

Documentos de apoio

A disposición adicional das Normas técnicas de planeamento encomendou á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio a habilitación dun espazo axeitado na súa páxina web no que por a disposición de todas as persoas interesadas arquivos ou modelos normalizados, de acordo co disposto nas normas técnicas.

Os documentos de apoio que con este obxectivo se elaboran e publican neste espazo web non teñen carácter normativo, se ben buscan facilitar e axilizar o proceso de formulación do planeamento.

Concíbese este espazo web como unha ferramenta dinámica, na que os arquivos e modelos se manteñan actualizados ou mellorados, así como adaptados a novos programas informáticos, garantindo, en todo caso, unha adecuada publicidade das actualizacións realizadas.

 

Contacto/s relacionados
  • Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo :
    sxurb@xunta.gal

    Teléfono: 981 544 356