CMATI

|
|
|
Compartir

Consulta pública previa á elaboración dunha nova disposición xeral carácter regulamentario en materia de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre

De conformidade co previsto no artigo 133.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, procede realizar unha consulta pública na páxina web desta consellería para que os cidadáns, organizacións e asociacións que así o consideren, poidan achegar as alegacións ou suxestións que estimen oportunas, no prazo de 10 días, contados dende o día seguinte ao da súa publicación nesta páxina web, sendo o último día do prazo o día 20 de marzo de 2017, a través do seguinte enderezo de correo electrónico: sxurb@xunta.gal

Documento/s relacionados