CMATI

|
|
|
Compartir

Memoria

Na memoria faise un estudo da paisaxe da comarca paisaxística de Deza. Esta memoria estruturase nos seguintes apartados:

  • I Análise. Neste apartado identifícanse e caracterízanse as distintas variables que compoñen a paisaxe dezá.
  • II Diagnose. Nesta fase avaliase os elementos da paisaxe e as súas relacións.
  • III Prognose. A prognose concentrase no estudo dos procesos e dinámicas que operan na paisaxe.
  • IV Sintérese. Na sintérese identifícase as paisaxes de interese e establece medidas para a súa divulgación, así como as estratexias para a súa posta en valor.
  • V Anexo. Neste apartado recollese a toponimia, fichas da trama urbana e as enquisas de participación pública.
  • VI Bibliografía. Apartado onde se contemplan as principais publicacións empregadas para este proxecto