CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2384/2021 MP núm.1 do PXOM para clasificar unha área do término municipal como solo urbano, Mesía Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2383/2021 Plan especial de protección do conxunto histórico de Padrón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2382/2021 PEID para ordenación da parcela de equipamento de sistema xeral E151 do PXOM, Caldas de Reis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2381/2021 PEID para a ordenación dos accesos á estrada nacional CN-640 en Veigas de Almorzar, Caldas de Reis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2380/2021 Delimitación de núcleo rural nº 3 A Brea, Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2379/2021 Instrumento de ordenación provisional no ámbito do Polígono 32 do PERI IV-04 O Calvario, Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2378/2021 MP PXOM delimitación dos núcleos rurais dos Buios, do Redondo, do Feal, de Lubián e do Piñeiro, Fene Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2377/2021 Modificación puntual núm. 7 do Plan xeral de ordenación urbana, A Guarda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2376/2021 MP das normativas urbanísticas Penapurreira e Os Airios, As Pontes de García Rodríguez Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2375/2021 Plan parcial do Sector S-5.l do Plan xeral de ordenación municipal, Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.