CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2434/2021 PEI para o novo acceso ao CEIP “Párroco Don Camilo”, en San Andrés de Comesaña, Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2433/2021 Modificación puntual núm. 2 do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia Industria  Ordenación do uso do solo  Ver proxecto Enviar comentario
2432/2021 Plan especial de protección, ordenación, infraestruturas e dotacións de Veigue, concello de Sada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2431/2021 Plan especial de infraestruturas e dotacions do sistema xeral adscrito ao SU 8 do PXOM, Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2430/2021 Modificación puntual nº 1 do Plan parcial do SU 8 A Granxa-Dorrón do PXOM de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2429/2021 MP das NNSSPP: solo urbanizable de uso industrial SUB-2 en Santo Estevo, Baralla Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2428/2021 Revisión actualización catálogo edificios e elementos a conservar da cidade e do rural, Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2427/2021 Proxecto de interese autonómico do parque empresarial de Bueu-Castiñeiras-ampliación Ordenación do uso do solo  Ver proxecto Enviar comentario
2426/2021 PERI para a ordenación dos terreos da área de reparto nº 4 Casa do Concello, Oza-Cesuras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2425/2021 Modificación puntual núm. 2 do Proxecto sectorial do parque empresarial de Carballo Industria  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.