CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2548/2022 MP do PP do solo urbanizable non programado número 7situado no lugar de O Avío, Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2547/2022 PEID creación dunha plataforma loxística de intercambio de mercadorías na parcela SU-3, Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2546/2022 Plan de xestión de residuos municipais de Galicia 2023-2030 Xestión de residuos  Ver proxecto Enviar comentario
2545/2022 PEID para a ampliación do sistema xeral de equipamento SG-EQ.4 (Área deportiva Lalín-Arena), Lalín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2544/2022 Modificación puntual núm. 1 do PXOM, núcleo rural de Escornabois, Trasmiras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2543/2022 Plan especial de dotacións e infraestruturas para implantación de equipamentos públicos, Burela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2542/2022 MP núm. 9 do PXOM modificación dos núcleos de Ramil, Laraño, Calzande e Gundián, Vedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2541/2022 Modificación puntual núm. 10 do PXOM, modificación de normativa e ordenanzas, Vedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2540/2022 Modificación puntual do PXOM de Vedra no PERI-A “A Gándara” Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2539/2022 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Padrón Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.