CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2614/2023 PEID para centro de atención a persoas maiores no lugar de Auga Santa-Chaián, Trazo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2613/2023 Plan especial de reforma interior UA-3 Gandarío-Ouces, concello de Bergondo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2612/2023 Modificación puntual núm.1 do PXOM do concello de Vilar de Barrio Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2611/2023 Modificación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal da LAT 132 kV O Irixo-Lalín Enerxía  Ver proxecto Enviar comentario
2610/2023 Plan básico municipal do concello de Lobeira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2609/2023 Plan especial de reforma interior da AR-05 do PXOM de Ponteareas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2608/2023 Plan especial de protección do casco histórico de Fontán, Sada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2607/2023 Plan especial de protección do casco histórico da Tenencia, Sada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2606/2023 Plan parcial do sector de solo urbanizable SURB-1, Pedrafita do Cebreiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2605/2023 Plan especial de reforma interior POL-35 Mandín, concello de Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.