CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2450/2021 PE de protección e reforma interior do casco histórico de Verín e barrio de San Lázaro, Verín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2449/2021 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Verín Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2448/2021 MP núm. 2 do Proxecto sectorial Central de Transportes e Terminal Intermodal de San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2447/2021 Plan especial de dotacións e infraestruturas para creación de cemiterio en Vilaseca, Trasmiras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2446/2021 Modificación puntual do PXOM de Tui para a reforma urbanística da zona de San Bartolomeu, Tui Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2445/2021 Modificación puntual núm.1 do PXOM de Boborás na Almuzara Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2444/2021 Plan especial de infraestruturas e dotacións para a localización da biblioteca pública estatal, Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2443/2021 Modificación puntual núm. 6 do Plan xeral de ordenación municipal, San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2442/2021 Plan especial de seca da demarcación hidrográfica Galicia-Costa Xestión de recursos hídricos  Ver proxecto Enviar comentario
2441/2021 Delimitación de núcleo rural de Vilasante - Ribela, Sarria Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.