CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2325/2020 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Vilalba Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2324/2020 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Abegondo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2323/2020 Modificación puntual das NNSSPP do concello de Corcubión: normativa urbanística Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2322/2020 Modificación puntual núm.4 do PXOM de Dodro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2321/2020 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Vigo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2320/2020 MP o PEPRICA para a recuperación da antiga casa reitoral de San Bartolomeu, Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2319/2020 PERI do ámbito de solo urbano non consolidado SUNC-R02 (R.Forcarei), A Estrada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2318/2020 PERI do ámbito de solo urbano non consolidado SUNC-R01 (Av. América), A Estrada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2317/2020 Plan parcial da área industrial de Portorroibo, concello das Pontes de García Rodríguez Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2316/2020 Modificación puntual núm.10 do PXOM de Sanxenxo no ámbito de Canelas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.