CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2346/2020 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Gondomar Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2345/2020 Modificación puntual núm.8 do PXOM de Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2344/2020 Delimitación de solo de núcleo rural no termo municipal de Valdoviño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2343/2020 Modificación puntual núm.2 do Plan parcial “Curtis-Teixeiro”, Curtis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2342/2020 Plan especial Labañou – PE M18, A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2341/2020 Instrumento de ordenación provisional para o ámbito A-2-07 Cruceiro, Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2340/2020 Delimitación do núcleo rural tradicional de Xubín, Abadín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2339/2020 Modificación puntual núm.13 das Normas subsidiarias de planeamento do concello de Valdoviño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2338/2020 Modificación do artigo 21(ordenanza 4B)da normativa do PP do SUP6 Santa Marta,Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2337/2020 Plan básico municipal do concello de Triacastela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.