CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2285/2019 Instrumento de ordenación provisional ámbito A-7-02 Recaré adaptado aos informes sectoriais, Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2284/2019 Modificación puntual núm. 9 do Plan xeral de ordenación municipal, Tomiño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2283/2019 MP PXOM para delimitación de solo de núcleo rural Cruz de Rante, San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2282/2019 PEID para a instalación dun centro termal e espazos libres, Boborás Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2281/2019 MP PP para desenvolvemento do solo urbanizable residencial 23-3 Pousadouro-Reboreda, Redondela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2280/2019 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planaemento no lugar de San Xulián, Sarria Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2279/2019 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Cambre Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2278/2019 Modificación puntal núm.11 do Plan xeral de ordenación municipal de Oroso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2277/2019 Modificación puntal do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito da finca Casa do Sol, Vedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2276/2019 Plan especial de infraestruturas e dotacións, acondicionamento da estrada a Quintás, Cervo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.