CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2255/2019 Modificación puntual do PXOM no polígono 029 “A Sardiñeira”, A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2254/2019 MP das Normas subsidiarias de planeamento para delimitación de núcleo rural, Parada de Sil Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2253/2019 Modificación 3 do Proxecto sectorial do Parque empresarial de As Gándaras en Lugo Industria  Ver proxecto Enviar comentario
2252/2019 MP do PXOM no ámbito do Plan especial de mellora e desenvolvemento L41 Feáns II, A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2251/2019 MP do PXOM para establecer os novos límites dos sectores SUR-R13 e SUR-R17, San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2250/2019 PEID para instalacións deportivas do Real Club Celta de Vigo S.A.D., Pereiras, Mos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2249/2019 Modificación puntual do PXOM co obxecto de revisar a delimitación do núcleo rural de Vilar, Esgos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2248/2019 MP núm.24 das NNSSPP municipal para a redelimitación do núcleo rural da Torre, Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2247/2019 Modificación do Plan parcial SUD-17 Monte do Gozo - Aríns, concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2246/2019 Modificación do Plan parcial SUD-16 Agra dos Campos-Aríns, concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.