CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2573/2023 Plan básico municipal do concello de Viana do Bolo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2572/2023 PEID para equipamento de albergue asociado ao Camiño de Santiago, O Pino Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2571/2023 Modificación puntual núm. 13 do Plan xeral der ordenación municipal, Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2570/2023 Plan parcial do sector SUND-19 “O Carballo” do PXOM de Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2569/2023 MP do PXOM para a correcta localización do ámbito do campo da festa de Vilamaior, Santa Comba Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2568/2023 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Rábade Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2567/2023 PEP e rehabilitación da igrexa, hospital psiquiátrico e mosteiro de Conxo (PE-1R), Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2566/2023 Plan especial de protección de Montefaro e Punta Coitelada, concello de Ares Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2565/2023 PEID para as instalacións do parque central de servizos municipais , As Neves Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2564/2022 Delimitación do solo de núcleo rural O Cruceiro, no concello de Portomarín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.