CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2206/2019 Plan especial de infraestruturas e dotacións "A Sangriña", A Guarda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2205/2019 MP de diversos aspectos normativos das Normas subsidiarias de planeamento municipal, Oia Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2204/2019 MP NNSSPP referente á localización de diversas edificacións e actividades, Cambre Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2203/2019 Plan especial de infraestruturas e dotacións para residencia de persoas maiores, Oímbra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2202/2019 Modificación puntual das Normas subsidiarias para delimitación núcleo rural dos Valos, Palas de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2201/2019 Proxecto sectorial PS-2, previsto no Plan sectorial do Campus Científico Tecnolóxico do Mar, Vigo Ordenación do territorio urbano  Ver proxecto Enviar comentario
2200/2019 Modificación puntual do PXOM e ordenación detallada do sector URDI-2 Leche Celta, Pontedeume Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2199/2019 MP núm.23 das NNSSPP para a redelimitación do núcleo rural de Fonsín, Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2198/2019 Plan especial de protección e acondicionamento do río San Pedro, PE-2R , concello de Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2197/2019 Modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal na Almuzara, concello de Boborás Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.