CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2189/2019 MP das Normas subsidiarias de planeamento no ámbito do castelo do Cardeal, Corcubión Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2188/2019 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento, concello de Corcubión Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2187/2019 VIII Modificación puntual das Normas subsidiarias do termo municipal de Vila de Cruces Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2186/2019 MP das NSP para a delimitación dun sector de solo urbanizable de uso industrial, Melide Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2185/2019 Modificación puntual núm.11 do PXOM no ámbito do POL-31, concello de Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2184/2019 Modificación puntual núm.1 do PXOM, Concello de Soutomaior Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2183/2019 Modificación puntal das Normas subsidiarias na unidade de execución 8b, Concello de Cambre Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2182/2019 Plan especial para ampliación do parque empresarial de Castro de Ribeiras de Lea, Castro de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2181/2019 Delimitación do solo de núcleo rural da Granda, concello de Alfoz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2180/2019 Plan especial de reforma interior do polígono 06-O, do PXOM de Baiona Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.