CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2515/2022 Plan especial de reforma interior do POL-14, Liáns, Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2514/2022 Modificación puntual do PXOM no ámbito do sector de solo urbanizable R-3 “O Piñeiro”, Miño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2513/2022 Plan especial de reforma interior da AR-15 do Plan xeral de ordenación municipal do Carballiño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2512/2022 Plan especial de reforma interior das unidades de actuación UA-58 e UA-59, Culleredo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2511/2022 Plan parcial do SUR-PPR6 do PXOM do Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2510/2022 Plan parcial do sector 5 Seixal, concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2509/2022 MP do PXOM para creación de espazo libre entre rúa Lago e rúa Real, Quiroga Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2508/2022 Modificación puntual das Normas subsidiarias de Carral – sector 3, Carral Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2507/2022 MP nº1 do PXOM para aumentar a dotación do solo industrial, As Somozas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2506/2022 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Oia Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.