CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2306/2020 Plan parcial do sector SUD-10 “Covaterreña” do PXOM de Baiona Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2305/2020 PEID para a implantación dun equipamento destinado a albergue xuvenil, Ortigueira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2304/2020 MP nº11 do PXOM para adaptar a normativa do réxime de fora de ordenación á Lei 2/2016, O Carballiño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2303/2020 PEID en solo rústico, complexo para uso turístico dinamizador do medio rural A Eirexe, Boqueixón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2302/2020 PE de infraestruturas e dotacións para instalacións de uso agroturístico en Salgueiroas, Santa Comba Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2301/2020 Plan especial de protección e rehabilitación do Casco Vello de Cariño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2300/2020 Modificación do Catálogo do PXOM de Cariño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2299/2020 Plan parcial SUD SP 16-I, Caldas de Reis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2298/2020 Modificación puntual do Plan parcial do sector de solo urbanizable SU-22 de Magor-Noalla, Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2297/2020 Plan básico municipal do concello do Páramo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.