CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2353/2020 Plan especial de infraestruturas e dotacións para equipamento en solo rústico, O Corgo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2352/2020 Plan básico municipal do concello de Riotorto Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2351/2020 Delimitación do núcleo rural da Farrapa, concello de Dumbría Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2350/2020 Plan parcial do solo urbanizable delimitado industrial SUDI-06, concello de Mos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2349/2020 Delimitación do núcleo rural da Ponte Rosende no concello de Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2348/2020 MP do PXOM e ordenación detallada dun ámbito de SUNC comprendido na AR-1, O Barco de Valdeorras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2347/2020 Modificación puntual núm.2 do Plan parcial do polígono industrial de Tremoedo, Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2346/2020 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Gondomar Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2345/2020 Modificación puntual núm.8 do PXOM de Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2344/2020 Delimitación de solo de núcleo rural no termo municipal de Valdoviño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.