CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2675/2024 Modificación puntual núm.10 do PXOM de Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2674/2024 Modificación puntual núm.4 das NNSSPP de Malpica de Bergantiños Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2673/2024 Modificación puntual do PXOM de Boiro - viario conexión DP-1107 e DP-1106, Boiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2672/2024 Modificación puntual núm. 12 do PXOM de Oroso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2671/2024 Modificación puntual do PXOM do Porriño na parrroquia de Cans, O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2670/2024 Plan especial de infraestruturas e dotacións de Casas Novas, Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2669/2024 Plan especial de infraestruturas e dotacións do Pazo de Santa Cruz, Bueu Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2668/2024 Plan parcial do SUD-10, concello de Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2667/2024 PIA do proxecto de urbanización das obras de aparcadoiro de vehículos pesados A Balsa, Vigo Ordenación do uso do solo  Ver proxecto Enviar comentario
2666/2024 Plan parcial da ampliación do parque empresarial do concello de Begonte–fase 1 Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.