CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2293/2020 Plan parcial polígono industrial " As Pedreiras", concello da Rúa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2292/2020 PRS para creación de SI para as instalacións da mercantil Talleres Ganomagoga S.L.U., Ponteareas Industria  Ver proxecto Enviar comentario
2291/2020 Delimitación do núcleo rural de Muñís, concello de Navia de Suarna Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2290/2020 PEID residencia e centro de día para persoas discapacitadas psíquicas adultas, Cervo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2289/2020 Modificación do Plan xeral de ordenación municipal no polígono 30.1 e no PE O29 da Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2288/2020 MP n5 do Plan xeral de ordenación municipal. Catálogo de protección de conxunto de hórreos, Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2287/2019 Prox. Sect. do aproveitamento hidroeléctrico de San Juan de Fecha, no río Tambre, Santiago e Trazo Enerxía  Ver proxecto Enviar comentario
2286/2019 Plan especial de reforma interior do Polígono de execución inmediata núm. 9 do PXOM, Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2285/2019 Instrumento de ordenación provisional ámbito A-7-02 Recaré adaptado aos informes sectoriais, Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2284/2019 Modificación puntual núm. 9 do Plan xeral de ordenación municipal, Tomiño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.