CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual núm.8 do PXOM de Carballo

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2345/2020

Expediente 2020AAE2483

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 11/09/2020

Data de remate do período de consulta 11/11/2020

Estado:  En curso

Participe neste programa cos seus comentarios