CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual núm. 6 do Plan xeral de ordenación municipal, San Cibrao das Viñas

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2443/2021

Expediente 2021AAE2607

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 07/10/2021

Data de remate do período de consulta 22/11/2021

Estado:  En curso