CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual núm.1 do PXOM de Boborás na Almuzara

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2445/2021

Expediente 2021AAE2612

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 14/10/2021

Data de remate do período de consulta 26/11/2021

Estado:  En curso