CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome MP núm. 2 do Proxecto sectorial Central de Transportes e Terminal Intermodal de San Cibrao das Viñas

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2448/2021

Expediente 2021AAE2583

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 18/10/2021

Data de remate do período de consulta 18/11/2021

Estado:  En curso