CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Coronavirus

PROTOCOLO, INSTRUCCIÓNS E MEDIOS DE CONTACTO NA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA DURANTE A EMERXENCIA SANITARIA DO COVID 19

Documento/s relacionados
 • Protocolo de medidas de prevención do COVID 19 nos centros dependentes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda Descargar
 • Anexo I Relación de teléfonos e correos electrónicos para a atención aos administrados. Descargar
 • Anexo II sobre as Medidas preventivas a aplicar ao persoal que desempeñe funcións de carácter esencial en edificios e instalacións administrati Descargar
 • Anexo III Protocolo de limpeza de vehículos compartidos polo persoal, ao comezo e finalización de cada quenda de traballo nos Distritos Medioambientais e Centros de Recuperación de Fauna da Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda Descargar
 • Anexo IV: Protocolo de actuación de INSPECTORES AMBIENTALES no caso de realizar unha inspección ambiental de emerxencia durante a situación de ALERTA polo Virus Covid 19 Descargar
 • Instrución da Dirección Xeral de Patrimonio Natural sobre o establecemento das funcións de carácter esencial do persoal da Gardería Forestal e Ambiental e persoal destinado nos Centros de Recuperación de Fauna e Centros Ictioxénicos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda Descargar
 • Aclaración da instrución da Dirección Xeral de Patrimonio Natural sobre o establecemento das funcións de carácter esencial do persoal da gardería forestal e ambiental e persoal destinado nos centros de recuperación de fauna e centros ictioxénicos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda Descargar
 • Protocolo de actuación de Axentes Facultativos Medioambientais e Axentes Forestais dependentes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. CRISE COVID 19 Descargar
 • Contido das actuacións e medidas preventivas aplicables ás/ós axentes voluntarias/os no Protocolo de actuación da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda na crise do COVID 19 Descargar
 • Ficha de inscrición do Protocolo de actuación de Axentes Facultativos Medioambientais e Axentes Forestais dependentes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda na crise do COVID 19 Descargar
 • Instrución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático sobre establecemento de funcións de carácter esencial do persoal da inspección ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda Descargar