CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Coronavirus

PROTOCOLO, INSTRUCCIÓNS E MEDIOS DE CONTACTO NA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA DURANTE A EMERXENCIA SANITARIA DO COVID 19

Documento/s relacionados
 • Protocolo de medidas de prevención do COVID 19 nos centros dependentes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Descargar
 • Anexo I Relación de teléfonos e correos electrónicos para a atención aos administrados. Descargar
 • Anexo II sobre as Medidas preventivas a aplicar ao persoal que desempeñe funcións de carácter esencial en edificios e instalacións administrativos. Descargar
 • ANEXO III Protocolo de limpeza de vehículos compartidos polo persoal, ao comezo e finalización de cada quenda de traballo na Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (nova redacción resaltada en vermello). Descargar
 • Anexo IV: Protocolo de actuación de INSPECTORES AMBIENTALES no caso de realizar unha inspección ambiental de emerxencia durante a situación de ALERTA polo Virus Covid 19. Descargar
 • Instrución da Dirección Xeral de Patrimonio Natural sobre o establecemento das funcións de carácter esencial do persoal da Gardería Forestal e Ambiental e persoal destinado nos Centros de Recuperación de Fauna e Centros Ictioxénicos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Descargar
 • Aclaración da instrución da Dirección Xeral de Patrimonio Natural sobre o establecemento das funcións de carácter esencial do persoal da gardería forestal e ambiental e persoal destinado nos centros de recuperación de fauna e centros ictioxénicos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Descargar
 • Protocolo de actuación de Axentes Facultativos Medioambientais e Axentes Forestais dependentes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. CRISE COVID 19. Descargar
 • Contido das actuacións e medidas preventivas aplicables ás/ós axentes voluntarias/os no Protocolo de actuación da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda na crise do COVID 19. Descargar
 • Ficha de inscrición do Protocolo de actuación de Axentes Facultativos Medioambientais e Axentes Forestais dependentes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda na crise do COVID 19. Descargar
 • Instrución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático sobre establecemento de funcións de carácter esencial do persoal da inspección ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Descargar
 • Protocolo de limpeza de embarcacións do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (PNMTIAG) da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, ao comenzo e finalización de cada un dos viaxes de traballo ás illas do PNMTIAG. Descargar
 • Instrución do 20.04.2020 da Dirección Xeral de Patrimonio Natural que deixa sen efecto a Instrución do 25.03.2020 para a aclaración da Instrución do 16.03.2020 sobre o establecemento das funcións de carácter esencial do persoal da Gardería Forestal e Ambiental e persoal destinado nos Centros de Recuperación de Fauna e Centros Ictioxénicos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Descargar
 • Instrución do 20.04.2020 da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático que modifica a Instrución do 27.03.2020 de establecemento das funcións de carácter esencial do persoal da Inspección Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Descargar
 • Instrución do 06.05.2020 da Dirección Xeral de Patrimonio Natural sobre o establecemento das funcións de carácter esencial do persoal da gardería forestal e ambiental, vixiantes de recursos naturais e persoal destinado nos Centros de Recuperación de Fauna e Centros Ictioxénicos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Descargar
 • Instrución do 09.05.2020 da Dirección Xeral de Patrimonio Natural de modificación da Instrución do 06.05.2020 de establecemento de funcións de carácter esencial. Descargar
 • Protocolo de incorporación do Persoal de Campo. Descargar
 • Protocolo de incorporación dos Axentes Medioambientais. Descargar
 • Protocolo de incorporación de Capataces, Oficiais e Peóns. Descargar
 • Protocolo de incorporación dos Vixiantes de Recursos Naturais. Descargar
 • Protocolo de ferramentas de traballo. Descargar
 • Avaliación Risco Biolóxico. Exposición a Coronavirus (COVID-19). Tarefas de campo. Descargar
 • Avaliación Risco Biolóxico. Exposición a Coronavirus (COVID-19). Persoal de oficinas e despachos. Descargar
 • Protocolo de medidas preventivas fronte ao coronavirus no rexistro auxiliar da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sito no Edificio Administrativo de San Lázaro. Descargar
 • Protocolo de medidas preventivas fronte ao coronavirus no rexistro auxiliar do Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia sito na R/Torres Quevedo, 3-5-Polígono A Grela -15008- A Coruña. Descargar
 • Protocolo de medidas de prevención do COVID 19 nos centros de visitantes dos Parques Naturais de Galicia e nas Aulas da Natureza. Descargar
 • Protocolo de medidas preventivas fronte ao coronavirus no rexistro auxiliar do IGVS sito en Área Central – Fontiñas s/n. Descargar
 • Protocolo de medidas preventivas fronte ao coronavirus no rexistro auxiliar da Área Provincial do IGVS en Lugo. Descargar
 • Protocolo de medidas preventivas fronte ao coronavirus no rexistro auxiliar da Área Provincial do IGVS en Ourense. Descargar
 • Protocolo de medidas preventivas fronte ao coronavirus no rexistro auxiliar da Área Provincial do IGVS en Pontevedra. Descargar
 • Protocolo de medidas de prevención do COVID 19 nos arquipélagos do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Descargar