CMATI

|
|
|
Compartir

Documentos en información pública

Neste apartado, que se introduce como elementos de mellora dos mecanismos de transparencia e publicidade das actuacións desta dirección xeral, se pon a disposición da cidadanía a posibilidade de consultar aqueles documentos referentes a instrumentos urbanísticos e de ordenación do territorio e outras actuacións e/ou expedientes xestionados pola Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo que, conforme á normativa vixente, deban ser sometidos a un período de información pública durante a súa tramitación

 

DOCUMENTOS EN INFORMACIÓN PÚBLICA NA ACTUALIDADE

ACTUACIÓNDOGPRAZODOCUMENTO SOMETIDO A INFORMACIÓN

Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións do consorcio local dos Peares

DOG 27/11/2018

2 meses

 

Proxecto sectorial PS-3A área científica 2 do Plan Sectorial de Ordenación Territorial do Campus Científico Tecnolóxico do mar nos terreos da ETEA en Vigo

DOG 18/02/2019

1 mes

 

Normas Técnicas de Planeamento

DOG 28/05/2019

1 mes

 

Proxecto Sectorial PS-1, área de viais, espazos libres e infraestruturas, en desenvolvemento do Plan Sectorial do Campus Científico-Tecnolóxico do Mar, nos terreos da ETEA en Vigo

DOG 02/10/2019

1 mes

 

Proxecto Sectorial PS-6, área de usos complementarios, donos terreos da ETEA en Vigo

DOG 18/11/2019

1 mes

 

PS-2, área Científico-Tecnolóxica 1

DOG 17/04/2020

1 mes