CMATI

|
|
|
Compartir

Documentos en información pública

Neste apartado, que se introduce como elementos de mellora dos mecanismos de transparencia e publicidade das actuacións desta dirección xeral, se pon a disposición da cidadanía a posibilidade de consultar aqueles documentos referentes a instrumentos urbanísticos e de ordenación do territorio e outras actuacións e/ou expedientes xestionados pola Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo que, conforme á normativa vixente, deban ser sometidos a un período de información pública durante a súa tramitación

 

DOCUMENTOS EN INFORMACIÓN PÚBLICA NA ACTUALIDADE

ACTUACIÓNDOGPRAZODOCUMENTO SOMETIDO A INFORMACIÓN

Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións do consorcio local dos Peares

DOG 27/11/2018

2 meses