CMATI

|
|
|
Compartir

A pesca fluvial en Galicia

Ofrécese información sobre os períodos hábiles de pesca, as especies sobre as que se pode exercer, os métodos autorizados para a súa práctica e as limitacións que afectan a actividade piscícola.

Documento/s relacionados
  • Resolución do 18 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se acorda o inicio e/ou a continuación da tramitación de determinados procedementos en materia de actividade cinexética e pesca fluvial deportiva e recreativa, para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos públicos no ámbito da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda durante a vixencia do estado de alarma Descargar
  • Circular do 17 de maio de 2020 da Dirección Xeral de Patrimonio Natural sobre a normativa aplicable ao exercicio da pesca fluvial na Fase 1 do Plan de desescalada do estado de alarma (Crise sanitaria COVID) Descargar
  • Folleto de pesca fluvial 2020 Descargar
  • Cartografía Normas 2020 en formato SHP Descargar
  • Cartografía Normas 2020 en formato KML Descargar
  • Modificación do Plan de Xestión dos Recursos Piscícolas do río Ulla. Descargar
  • Creación dunha zona de adestramento de lance no couto de pesca de Couso, no río Ulla. Descargar
Ligazon/s relacionadas