CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Guía de boas prácticas en intervencións en espazos públicos

Os espazos públicos foron lugares centrais no desenvolvemento dos asentamentos humanos. Estes espazos son a día de hoxe moi importantes como indicador da calidade de vida. Con todas as súas dimensións sociais, económicas e culturais son elementos de enorme importancia na identificación da cidadanía coas súas cidades, vilas e aldeas e marcan o seu carácter e imaxe como elementos distintivos destas.

Os obxectivos da guía son por unha banda dar visibilidade á calidade dos espazos públicos galegos, e proporcionar criterios para que todas as intervencións resulten en espazos integrados, eficientes, inclusivos e responsables, tendo en conta as contornas urbanas, rurais e naturais, e respectando a diversidade paisaxística de Galicia que vai máis ala destas contornas.

A guía de boas prácticas en intervencións en espazos públicos pretende servir de referente e marcar pautas para as intervencións nos espazos públicos para mellorar a calidade urbanística e territorial de Galicia e, polo tanto, da súa paisaxe.

A estrutura da guía organízase en 5 bloques de consulta:

  1. Introdución e metodoloxía, que recolle outros estudos de referencia ao respecto do espazo público.
  2. Criterios xerais de deseño, para garantir a integración paisaxística de calquera intervención, incluíndo aspectos de paisaxe cultural, integración e cohesión social, factores bioclimáticos, de biofilia e servizos ecosistémicos, ou de economía verde e circular.
  3. Criterios técnicos: materiais e detalles, onde se afonda sobre os elementos construtivos que conforman cada espazo, como os pavimentos, muros, mobiliario, vexetación, ou instalacións de drenaxe e iluminación.
  4. Criterios específicos por tipoloxía, para aportar solucións concretas a casos recorrentes que afectan aos nosos espazos públicos cotiáns.
  5. Espazos públicos de referencia, un segundo tomo cunha antoloxía de máis de 50 espazos distribuídos por todo o territorio, para coñecer os espazos públicos galegos e recoñecer as boas prácticas de intervención.
Documento/s relacionados
  • Tomo 1. Guía de boas prácticas en intervencións en espazos públicos Descargar  (32.823 KB)
  • Tomo 2. Guía de boas prácticas en intervencións en espazos públicos Descargar  (27.909 KB)
Ligazon/s relacionadas