CMATI

|
|
|
Compartir

A caza en Galicia

Ofrécese información sobre os períodos hábiles de caza, as especies sobre as que se pode exercer, os métodos autorizados para a súa práctica e as limitacións que afectan á actividade cinexética.

Documento/s relacionados
 • CIRCULAR DO 4 DE DECEMBRO DA DIRECCION XERAL DE PATRIMONIO NATURAL SOBRE A ACTIVIDADE CINEXÉTICA DURANTE A VIXENCIA DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIFICAS MOTIVADAS POLA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA Descargar
 • CIRCULAR DO 28 DE NOVEMBRO DA DIRECCION XERAL DE PATRIMONIO NATURAL SOBRE A ACTIVIDADE CINEXÉTICA DURANTE A VIXENCIA DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIFICAS MOTIVADAS POLA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA Descargar
 • CIRCULAR DO 26 DE NOVEMBRO DA DIRECCION XERAL DE PATRIMONIO NATURAL SOBRE A ACTIVIDADE CINEXÉTICA DURANTE A VIXENCIA DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIFICAS MOTIVADAS POLA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA Descargar
 • Circular do 20 de novembro de 2020 da Dirección Xeral de Patrimonio Natural sobre a actividade cinexética durante a vixencia das medidas de prevención específicas motivadas pola evolución da situación epidemiolóxica do COVID-19 na comunidade autónoma de Galicia Descargar
 • Circular do 18 de novembro de 2020 da Dirección Xeral de Patrimonio Natural sobre a actividade cinexética durante a vixencia das medidas de prevención específicas motivadas pola evolución da situación epidemiolóxica do COVID-19 na comunidade autónoma de Galicia Descargar
 • Circular do 18 de maio de 2020 da Dirección Xeral de Patrimonio Natural sobre a normativa aplicable ao exercicio da caza na Fase 1 do Plan de desescalada do estado de alarma (Crise sanitaria COVID) Descargar
 • Resolución do 18 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se acorda o inicio e/ou a continuación da tramitación de determinados procedementos en materia de actividade cinexética e pesca fluvial deportiva e recreativa, para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos públicos no ámbito da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda durante a vixencia do estado de alarma Descargar
 • Plan de vixilancia da enfermidade vírica hemorráxica no coello de monte en Galicia Descargar
 • Guía informativa de caza 2020-2021 Descargar
 • Mapas das zonas libres da provincia de A Coruña. Descargar
 • Mapas das zonas libres da provincia de Lugo Descargar
 • Mapas das zonas libres da provincia de Ourense Descargar
 • Mapas das zonas libres da provincia de Pontevedra Descargar
 • Mapas das zonas en que se prohibe o exercicio da caza na provincia de Lugo Descargar
 • Mapas das zonas en que se prohibe o exercicio da caza na provincia de A Coruña Descargar
 • Mapas das zonas en que se prohibe o exercicio da caza na provincia de Ourense Descargar
 • Mapas das zonas en que se prohibe o exercicio da caza na provincia de Pontevedra Descargar
 • Guía vixilancia sanitaria da fauna salvaxe. Descargar
Ligazon/s relacionadas