CMATI

|
|
|
Compartir

Presentación

Na Rede galega de espazos protexidos están representados os principais ecosistemas, paisaxes ou hábitats presentes en Galicia. A Rede contén aqueles lugares necesarios para o mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e a preservación da diversidade xenética.

A Rede galega de espazos protexidos está constituida por aqueles espazos protexidos declarados nalgunha das categorías seguintes: