CMATI

|
|
|
Compartir

Presentación

Na Rede galega de espazos protexidos están representados os principais ecosistemas, paisaxes ou hábitats galegos. A Rede contén aqueles lugares necesarios para asegura-la súa conservación.

A Rede galega de espazos protexidos está constituida por aqueles espazos protexidos declarados nalgunha das categorías seguintes:

Documento/s relacionados
  • Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza Descargar
  • Lei 42/2007, do 13 de dcembro, do patrimonio natural e da biodiversidade Descargar