CMATI

|
|
|
Compartir

Funcións da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático exercerá as competencias e funcións en materia de avaliación e control da incidencia que sobre o ambiente provoque a actividade humana, o fomento de sistemas e estratexias de corrección da dita incidencia, a avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente, a xestión dos sistemas de observación ambiental e predición meteorolóxica de Galicia e o impulso da investigación ambiental e o desenvolvemento tecnolóxico para o logro da adecuada protección ambiental.