CMATI

|
|
|
Compartir

Estrutura organizativa

  • Organigrama

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e  Cambio Climático para o exercicio das súas funcións estrutúrase nas seguintes unidades: 

  • Subdirección Xeral de Coordinación Ambiental.
  • Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental.
  • Subdirección Xeral de Residuos.
  • Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático.