CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome MP nº1 do PXOM delimitación dun sector de SU de usos dotacionais e terciarios, Mos

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2035/2018

Expediente 2018AAE2146

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 23/01/2018

Data de remate do período de consulta 23/03/2018

Estado:  En curso