CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Plan especial de infraestruturas e dotacións Os Chans, concello de Arteixo

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2456/2021

Expediente 2021AAE2628

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 24/11/2021

Data de remate do período de consulta 10/01/2022

Estado:  En curso