CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Plan especial de reforma interior do polígono de execución urbanística nº1 do PXOM, Covelo

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2467/2022

Expediente 2021AAE2627

Órgano promotor Concello de Covelo

Data de inicio do período de consulta 10/01/2022

Data de remate do período de consulta 21/02/2022

Estado:  AAE rematada