CMATI

|
|
|
Compartir

Itinerarios de Interese Paisaxístico

Esta proposta de Rede de Itinerarios de Interese Paisaxístico dá resposta a unha das determinacións das Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia (determinación 7.3.5) que establece o mandato de desenvolver un sistema de itinerarios que constitúan a Rede de itinerarios de interese paisaxístico e ambiental, que conecte entre si os diferentes elementos de interese paisaxístico, cutural e natural.

Esta rede é tamén unha das actuacións previstas na “Estratexia da Paisaxe Galega. Planificación 2017-2020” dentro da liña operativa correspondente á “Posta en valor dos lugares de especial interese paisaxístico”, na que se propón o deseño da rede baixo criterios técnicos, aproveitando a densa rede viaria e de sendeiros xa existente, e co obxectivo de poñer en valor a diversidade territorial de Galicia, expresada a través das distintas paisaxes e bens naturais e culturais.

Esta Rede recolle catro tipos de itinerarios: (1) a Senda dos Faros, (2) os itinerarios de interese paisaxístico con valores naturais, (3) os itinerarios de interese paisaxístico con valores patrimoniais e (4) os itinerarios con valores panorámicos. En total a rede comprende 4.479 km de percorridos, distribuídos entre as 56 etapas da Senda dos Faros, 109 itinerarios con valores naturais, 76 con valores patrimoniais e 25 rutas con valor panorámico.

Documento/s relacionados
  • Proposta de Rede de Itinerarios de Interese Paisaxístico Descargar  (60,89 Kb)