CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Proxectos


Código do proxecto:
Tipo de proxecto:
2021/0061

Ampliación da Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Vilagarcía de Arousa

2021/0047

Parque eólico Alto do Ceo

2021/0023

Parque eólico Alto Torreiro

2021/0060

Centro xestor de vehículos ao final da súa vida útil no lugar do Mosteiro, na parroquia de San Tomé de Nogueira

2021/0056

Ampliación e mellora de explotación de vacún de leite, no lugar de Poupariña - parroquia de Momán

2021/0050

Parque eólico Suído

2021/0059

Centro de valorización de residuos non perigosos no parque empresarial A Reigosa

2021/0055

Proxecto de urbanización do polígono I do plan de sectorización do ámbito I establecido na modificación puntual do PXOM para a modificación do SRAU da contorna do polígono industrial Río do Pozo

2021/0051

Instalacións de conexión á rede eléctrica Beariz 400 kV-Eixe Leste

2021/0054

Cambio de uso de forestal a agrícola dunha parcela, nas parroquias de Insua e A Torre

Subir